Åldersgränser och spelmonopolet

Att EG-domstolen är måttligt imponerad av Sveriges spelmonopol är vida känt. Inte heller EU-kommissionen, som brukar betraktas som EU:s regering (om än inte en folkvald sådan), önskar att Sverige slopar sitt monopol på spel om pengar inom Sveriges gränser. Allt detta är givetvis i allra högsta grad känt både i korridorerna på Svenska Spel och i korridorerna i riksdagshuset.

Att Sveriges spelmonopol står helt i motsättning till den grundläggande principen om fri rörlighet för tjänster över nationsgränserna är helt klart, men Sverige har ända sedan 1995 lyckats upprätthålla ett undantag. Detta undantag baseras främst på idén om att spelmonopolet är till för att skydda folkhälsan. Detta argument blir dock mer och mer ihåligt, inte minst eftersom Svenska Spel ökar sin marknadsföringsbudget för varje år. Därför söker man nu efter nya sätt att försvara spelmonopolet. Att införa tydliga åldersgränser är ett sådant.

Men, åldersgränser är väl inget nytt? För att få lov att spela om pengar i Sverige måste man ju vara 18 år? Jo, det är korrekt, men det finns stora problem – även om finansmarknadsminister Peter Norman hellre talar om utmaningar – med hur lagstiftningen följs. För vissa av de spel om pengar som Svenska Spel erbjuder finns ingen officiell åldersgräns. Visst, man kan förmoda att de flesta spelombud ändå ser till att kräva att den som vill spela visar upp bevis på att han eller hon är myndig, men det strukturella problemet kvarstår; det är för vissa spel om pengar inget absolut krav från Svenska Spels sida att spelaren är 18 år eller äldre.

Förmodligen kommer Peter Norman och hans departement att borra djupare i den här frågan under hösten för att lägga ett lagförslag under våren. Frågan är om EU-kommissionen nöjer sig med detta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *