Svenska Spel snart med eget nätcasino

Svenska Spel har planer på att lansera ett nätcasino i syfte att erbjuda ett alternativ till utländska nätcasinon som riktar sig till svenska spelare. Det första steget har tagits i och med att Svenska Spel har lämnat en skrivelse till regeringen. I skrivande stund (februari 2015) har ärendet inte tagits upp till behandling, men det är något som förväntas ske under våren.

Möjlig lansering under 2016
Processen att bygga ett nätcasino kan vara en utdragen historia och när staten är inblandad tar processen förmodligen ännu mer tid i anspråk än vad som skulle gälla för ett privatägt casino. Vad gäller Svenska Spels ansökan ska den först processas av de folkvalda och sedan ska Lotteriinspektionen göra en granskning. Vi kan svårligen se att Svenska Spels nätcasino kan lanseras före sent under 2016.

Varför Svenska Spel Casino?
Ledningen för Svenska Spel, och därmed också ägaren (staten), ser med oro på utvecklingen inom casino på nätet. En oro som är uttalad är att man ser att risken för spelberoende och spelmissbruk ökar när casinospel online blir mer utbrett. Ett annat orosmoment är självklart också att statens intäkter från spel om pengar minskar i takt med att fler och fler spelare väljer bort det statliga alternativet för att i stället spela på utländska spelbolag och casinon.

Syftet med att starta ett eget nätcasino är alltså tvådelat. För det första vill man kunna erbjuda spelarna en lite tryggare och lite säkrare upplevelse av casino på nätet och för det andra vill man förhindra att spelarnas pengar går till utländska aktörer.

I den ansökan Svenska Spel har lämnat till regeringen framgår att planen är att skapa ett nätcasino helt fritt från incitament, i form av exempelvis välkomsterbjudanden. Man kan argumentera för att det är just incitamenten som gör att det är så många som spelar online hos utländska aktörer, så denna plan från Svenska Spels ledning kanske måste revideras i framtiden.

Ny dom mot illegala automatspel

I Sverige har Svenska Spel ett absolut monopol när det gäller att anordna spel på spelautomater och värdeautomater. Idag har Svenska Spel emellertid ingen verksamhet inom den förstnämnda kategorin, utan man erbjuder enbart spel på värdeautomater, detta under varumärket Vegas (tidigare Jack Vegas). Då och då är det vissa mindre nogräknade aktörer som utmanar detta monopol genom att ställa ut illegala spelautomater. Om Lotteriinspektionen får nys om illegal verksamhet inleds en utredning som i regel leder till att den som har ställt ut automaterna vid vite förbjuds att fortsätta med den illegala verksamheten. Vid mer svåra övertramp kan åtal väckas.

Den 17 september föll domen mot två personer i Norrköping som driver en tobaksaffär samt en person från Göteborg som har varit inblandad i att ställa ut illegala automater. De tre personerna stod åtalade för brott mot lotterilagen respektive medhjälp till brott mot lotterilagen och domen i Norrköpings tingsrätt blev böter för alla tre.

Det mest intressanta i åtalet är att de automater som ställdes ut inte var i form av spelautomater eller värdeautomater av den mer traditionella typen. I stället bestod maskinerna i fråga av en surfterminal från vilken spelarna kunde delta i automatspel på nätet. I lagens mening är en spelautomat alltjämt en spelautomat även om den kanske inte har det typiska utseendet som man känner igen från exempelvis Vegas-automater. Om automaten/maskinen/surfterminalen är ett verktyg för att spela om pengar bryter enheten mot lotterilagens bestämmelser om att det är Svenska Spel som har ensamrätt på att erbjuda spel om pengar för allmänheten i Sverige.

Denna dom i Norrköpings tingsrätt är den tredje på bara några år där rätten har fått ta hänsyn till den tekniska utvecklingen när det gäller automatspel på internet. Rättsläget är numera helt klart – ”en automat är en automat” – men frågan om huruvida Svenska Spel verkligen ska ha monopol på automatspel eller inte faller alltid utanför rättens diskussion.

Svea Hovrätt fyller 400 år

Här på Ordningen.net skriver vi framför allt om nya domar, nya prejudikat samt övergripande om ny rättsområden. Då och då är det emellertid på sin plats även med mer ”jordnära” artiklar. Så är fallet nu. Det är nämligen så att Sveriges äldsta domstol, Svea Hovrätt, fyller 400 år i år.

Det var mitt under Sveriges stormaktstid i början av 1600-talet som Svea Hovrätt bildades. Domstolen var på många sätt en symbol för den framväxande rättsstat och ämbetsmannastat som började växa fram. Konungens ord var fortfarande lag, men makten kunde inte längre utövas av ett enskilt ämbete.

Den 16 februari 1614 skrev Gustav II Adolf på den fullmakt som gjorde att en del av kungens dömande makt placerades hos den kungliga hovrätten. Det var fortfarande kungen som på pappret ägde alla frågor i domstolen, men i praktiken var Gustav II Adolfs inflytande på verksamheten i domstolen inte särskilt stor, av den enkla anledningen att han hade fullt upp med att hantera hot från grannstater och planera för krig.

Arkitekten bakom Svea Hovrätt, och dessutom en mängd andra institutioner och ämbetsverk som instiftades under 1600-talet, var Axel Oxenstierna. Oxenstiernas titel i hovstaten var rikskansler. Som sådan fungerade han som rådgivare åt Gustav II Adolf. När kungen var utomlands på något av sina fälttåg i syfte att utöka det framväxande imperiet var Oxenstierna kungens man på hemmaplan.

Att Svea Hovrätt fyller 400 år kommer att uppmärksammas på många sätt under året. Bland annat kommer en jubileumsbok med texter från ett 30-tal framstående jurister och rättsexperter att publiceras.

Reklam för spelbolag kan ge böter

Det är egentligen helt bisarrt. Att göra reklam för spelbolag kan enligt Lotteriinspektionen leda till böter och vitesföreläggande om att upphöra med publicering. Det var i maj 2013 som några nitiska tjänstemän på Lotteriinspektionen bestämde sig för att hamna i rampljuset genom att skicka ett minst sagt hotfullt brev till Aftonbladet och Expressen med uppgifter om ett övervägande att utfärda ett vitesföreläggande för varje dag som det publiceras annonser för spelbolag på de respektive webbplatserna.

Vad Lotteriinspektionen verkar mena i den någon luddiga formuleringen som vi har lyckats få tag i är att annonserna för spelbolagen strider mot bestämmelser i lotterilagen. Vad det handlar om är ”otillåtet främjande”. Med gummiparagrafen i lotterilagen går det i princip att föra in allt möjligt under begreppet otillåtet främjande och nu är det relativt neutrala annonser för spelbolag som har kommit i blickfånget.

Det är idag oklart om Lotteriinspektionen går vidare med vitesföreläggande och/eller andra åtgärder, men utvecklingen är helt klart oroväckande. Om man börjar förbjuda en viss typ av reklam är det lätt hänt att det skapas en situation där det uppstår en stor osäkerhet bland både annonsörer och publicister. Det är inte direkt en önskvärd utveckling.

Oavsett vad Lotteriinspektionen beslutar, är det inget som hindrar mindre webbplatser med ett tydligt fokus på spel att länka till spelbolag. En webbplats som Casinonvinst.se har all rätt och alla möjligheter att länka till sajter för exempelvis casino och poker. Lotteriinspektionen kan aldrig förbjuda en webbplats som Casinonvinst.se att publicera annonser och länkar som ett led i att få intäkter.

Kommer spelmonopolet någonsin att upplösas?

Staten framför en mängd skäl för att spel om pengar ska vara något som enbart det offentliga får bedriva. Det handlar bland annat om trygghet, säkerhet och folkhälsa. Det egentliga skälet till att staten bedriver hasardspel är emellertid att spel om pengar är en kassako för staten. Statskassan får helt enkelt ett oändligt inflöde av pengar genom att erbjuda hasardspel.

Så länge staten tjänar goda pengar på att erbjuda odds, casino, poker, lotto, etc. kommer man att på alla vis försöka förhindra privata aktörer att ge sig in på den svenska spelmarknaden. Man vill upprätthålla sitt monopol till varje pris. Frågan om spelmonopolets vara eller icke vara kommer upp till diskussion med jämna mellanrum, men än så länge finns det egentligen inget som tyder på att monopolet kommer att upplösas inom en överskådlig framtid.

Alternativ till monopolet
Lyckligtvis omfattar det svenska spelmonopolet inte Internet. Varje svensk är fri att gå ut på nätet, leta reda på en spelsajt, sätta in pengar och börja spela. För många kan denna nyvunna valfrihet vara lite besvärlig. Vilken spelsajt ska man egentligen välja? Hur börjar man spela? Är det säkert och tryggt att spela på nätet?

Dessa frågor och många fler kan man hitta svaren på vid ett besök på någon av de informationsportaler kring spel online som finns på nätet. Ett bra exempel är Svensk Kasinoguide. Denna sajt är känd för att presentera korrekt och saklig information om casino på nätet. Här kan man bland annat hitta de bästa oddsen bland alla spelbolag, läsa recensioner om både specifika spel och spelsajter, och mycket mer.

Man häktad i 857 dagar

fangelseDet finns en urgammal juridisk princip som går under den latinska benämningen “habeas corpus”. Denna princip innebär att en person som sätts i häkte inte får sitta frihetsberövad under en längre tid än vad som bör anses skäligt för att brottsutredningen ska kunna genomföras utan besvär. Principen innebär också att den häktade, om det skulle visa sig att han eller hon är oskyldig, ska ersättas monetärt för sitt frihetsberövande.

Hur det ligger till med den person som den 14 maj hade suttit häktad i hela 857 dagar i väntan på rättslig prövning, vet vi inte, men klart är att det har tagit alldeles för lång tid att genomföra utredningen och besluta om åtal.

För att strö lite extra salt i såren på den misstänkte, har han också haft minst sagt torftiga förhållanden i cellen. Enligt rapporterna finns ingenting annat i cellen förutom en tunn madrass överdragen med galontyg. Spartanskt minst sagt. Dessutom har väktarna haft som princip att den häktade ska visiteras före och efter varje utevistelse.

857 dagar är alldeles för lång tid och nu har Chefsjustitieombudsmannen startat en utredning för att undersöka vad som egentligen försiggår. Frågan är om JO kommer till en annan slutsats nu än vad man gjorde 2012. Då kom det nämligen in en anmälan om mannens situation. Vad JO gjorde? Ingenting. Man lämnade frågan utan åtgärd.

Saker kan dock ändra sig mycket fort när JO är i farten, särskilt om media får nys om skandaler. Kvarnarna maler då för fulla muggar och JO ser sig ofta nödgad att blidka den förmodade ilskan från allmänheten.

Fuskande politiker

politikAlla kan vi fela, men av någon anledning känns det som att det finns ett större antal fuskare bland politiker än bland gemene man. Visst, mediebevakningen av en politiker är lite mer omfattande än vad den är för en vanlig Svensson, vilket gör att fuskande politikers smutsiga bykar uppmärksammas mer (Svenssons fusk uppmärksammas förmodligen inte alls), men när röken har lagt sig kvarstår faktum – ingen rök utan eld och ett fusk är ett fusk.

Politiker som fuskar undergräver givetvis den demokratiska grund som samhället vilar på. Vi medborgare har ju gått till valurnorna för att rösta fram de partier och de personer som vi litar på och tror kan göra skillnad. Om det då visar sig att politikerna är mer intresserade av att roffa åt sig saker för egen vinning, är det inte direkt konstigt om de (före detta) supportrarna tappar modet. Kanske tänker man då att man själv kan fuska utan problem. Den politiker man tidigare har litat på har ju fifflat på både det ena och det andra sättet.

Det finns några tydliga “fuskkategorier” när det gäller politiker. En tydlig en är fusk med arvoden. Politiker på riksdagsnivå och i de högsta skikten inom kommunal- och landstingspolitiken är heltidsanställda så de har ingen möjlighet att få några bidrag. Andra politiker kan dock ha hel- eller deltidsjobb vid sidan av. Det är, tyvärr, inte ovanligt att vissa politiker rundar av ordentligt uppåt när reseräkningar, mötesarvoden och liknande ska räknas ihop. I det här svarta hålet försvinner mängder av pengar.

Ny namnlag på gång

Ett samhälle är en konstruktion som bygger på ett underförstått kontrakt. Så fort du föds skriver du automatiskt på detta kontrakt och sedan är det bara för dig att hålla dig i skinnet för att uppfylla din del av kontraktet. I vissa delar kan dock detta samhällskontrakt kännas lite väl detaljerat – till din nackdel. En fråga som stötts och blötts länge i detta sammanhang är den om vilket namn man får ta. Man kan ju tycka att man borde ha frihet att själva välja vad man vill kallas, men så är det icke!

Den svenska namnlagen är en ganska trubbig historia. Det är dock saker i görningen. Inom bara några år kan vi medborgare få större chanser att byta både förnamn och efternamn. I betänkandet En ny lag om personnamn (SOU 2013:35) presenterar utredaren bland annat följande.

Dubbla efternamn blir tillåtna igen
Under ett antal år har man bara kunnat ha ett efternamn. Till synes dubbla efternamn har bestått av ett mellannamn och ett efternamn. I fallet Anna Andersson Larsson har alltså Andersson setts som ett så kallat mellannamn.

Ny huvudregel – makar behåller sina egna efternamn
I stället för att kvinnan automatiskt får mannens efternamn, om man inte anger något annat, behåller de två nyblivna makarna alltså sina egna efternamn.

Fritt fram att byta flera gånger
Nu kanske det inte är så många som byter förnamn stup i kvarten, men i framtiden ska man i varje fall kunna byta förnamn och efternamn flera gånger utan att någon höjer på ögonbrynen.