Civil olydnad

När man upplever att något i samhället är fel, oavsett vad, finns det flera sätt att gå tillväga för att försöka få till en förändring. Den formellt politiska är en, men ack så lång tid det tar innan det ens kan skapas ett embryo till förändring. Ett annat sätt att skapa förändring är genom rent våld. Det är sällan en lyckad lösning, särskilt inte för dem som är först med att gå till angrepp. Kvar återstår civil olydnad.

Civil olydnad kan vara ett effektivt sätt att uppnå förändringar i samhället. Samtidigt måste de som utövar denna metod vara beredda på att ta konsekvenserna av att gå emot samhället. Civil olydnad handlar nämligen i huvudsak om att bryta lagar eller strunta i att följa myndighetsbeslut.

Vad som är ett konkret exempel på civil olydnad beror på om det är en enskild individ som så att säga tar saken i egna händer eller om det växer fram en rörelse av flera likasinnade kring en viss fråga. En enskild individ kan till exempel välja att strunta i att betala en viss skatt. Som exempel kan vi ta fordonsskatten. Om man tycker att den skatten är en ren straffskatt för att man råkar äga en bil, så struntar man helt enkelt i att betala den (och tar konsekvenserna). Ett tydligt exempel på civil olydnad när många individer samlas är en demonstration.

Gandhi och Martin Luther King, som anses vara två förgrundsgestalter inom civil olydnad, har var och en, på skilda håll, definierat fyra grundprinciper för civil olydnad. Det handlar om “inget våld”, “ingen skadegörelse”, “öppenhet” och “ansvarstagande”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *