Man häktad i 857 dagar

fangelseDet finns en urgammal juridisk princip som går under den latinska benämningen “habeas corpus”. Denna princip innebär att en person som sätts i häkte inte får sitta frihetsberövad under en längre tid än vad som bör anses skäligt för att brottsutredningen ska kunna genomföras utan besvär. Principen innebär också att den häktade, om det skulle visa sig att han eller hon är oskyldig, ska ersättas monetärt för sitt frihetsberövande.

Hur det ligger till med den person som den 14 maj hade suttit häktad i hela 857 dagar i väntan på rättslig prövning, vet vi inte, men klart är att det har tagit alldeles för lång tid att genomföra utredningen och besluta om åtal.

För att strö lite extra salt i såren på den misstänkte, har han också haft minst sagt torftiga förhållanden i cellen. Enligt rapporterna finns ingenting annat i cellen förutom en tunn madrass överdragen med galontyg. Spartanskt minst sagt. Dessutom har väktarna haft som princip att den häktade ska visiteras före och efter varje utevistelse.

857 dagar är alldeles för lång tid och nu har Chefsjustitieombudsmannen startat en utredning för att undersöka vad som egentligen försiggår. Frågan är om JO kommer till en annan slutsats nu än vad man gjorde 2012. Då kom det nämligen in en anmälan om mannens situation. Vad JO gjorde? Ingenting. Man lämnade frågan utan åtgärd.

Saker kan dock ändra sig mycket fort när JO är i farten, särskilt om media får nys om skandaler. Kvarnarna maler då för fulla muggar och JO ser sig ofta nödgad att blidka den förmodade ilskan från allmänheten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *