Nya lagregler att känna till

Vid månadsskiftet juni/juli varje år är det alltid ett antal nya lagar som träder i kraft. Det är inte lika många som de som träder i kraft vid årsskiftet, men antalet ökar faktiskt år från år. Här är lite kort om de fem viktigaste nya lagarna från 1 juli 2013. Notera att vissa ändringar enbart gäller ändringar i en eller ett par paragrafer i befintliga lagar.

Nytt begrepp inom sexualbrott
Tidigare har begreppet “hjälplöst tillstånd” varit centralt i bedömningen om ett sexualbrott ska anses föreligga. Nu ändras denna skrivning till “särskilt utsatt situation”. Genom ändringen blir förmodligen fler fall av sexuella utnyttjanden att ses som våldtäkt.

Större möjligheter för kameraövervakning
Det införs en ny lag om kameraövervakning. Lagen gynnar den som vill kunna sätta upp kameror utan särskilt tillstånd. Reglerna riktar sig främst till butiksägare.

Utbildning för barn som vistas i Sverige utan tillstånd
Så kallade papperslösa barn ska i framtiden ha rätt till utbildning på såväl grundskolenivå som gymnasienivå, på likartade villkor som svenska medborgare.

Ingen sterilisering nödvändig vid könsbyte
En minst sagt infekterad fråga under de senaste åren har varit den om sterilisering vid könsbyte. Genom en lagändring 1 juli slopas kravet på sterilisering.

Kränkande fotografering
Från och med 1 juli införs ett nytt brott i brottsbalken. Det är nu brottsligt att ta fotografier av personer som befinner i privata miljöer om personen inte är medveten om fotograferingen. Omfattande undantag görs emellertid för fotografer som är anställda hos en aktör verksam inom nyhetsförmedling.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *