Svea Hovrätt fyller 400 år

Här på Ordningen.net skriver vi framför allt om nya domar, nya prejudikat samt övergripande om ny rättsområden. Då och då är det emellertid på sin plats även med mer ”jordnära” artiklar. Så är fallet nu. Det är nämligen så att Sveriges äldsta domstol, Svea Hovrätt, fyller 400 år i år.

Det var mitt under Sveriges stormaktstid i början av 1600-talet som Svea Hovrätt bildades. Domstolen var på många sätt en symbol för den framväxande rättsstat och ämbetsmannastat som började växa fram. Konungens ord var fortfarande lag, men makten kunde inte längre utövas av ett enskilt ämbete.

Den 16 februari 1614 skrev Gustav II Adolf på den fullmakt som gjorde att en del av kungens dömande makt placerades hos den kungliga hovrätten. Det var fortfarande kungen som på pappret ägde alla frågor i domstolen, men i praktiken var Gustav II Adolfs inflytande på verksamheten i domstolen inte särskilt stor, av den enkla anledningen att han hade fullt upp med att hantera hot från grannstater och planera för krig.

Arkitekten bakom Svea Hovrätt, och dessutom en mängd andra institutioner och ämbetsverk som instiftades under 1600-talet, var Axel Oxenstierna. Oxenstiernas titel i hovstaten var rikskansler. Som sådan fungerade han som rådgivare åt Gustav II Adolf. När kungen var utomlands på något av sina fälttåg i syfte att utöka det framväxande imperiet var Oxenstierna kungens man på hemmaplan.

Att Svea Hovrätt fyller 400 år kommer att uppmärksammas på många sätt under året. Bland annat kommer en jubileumsbok med texter från ett 30-tal framstående jurister och rättsexperter att publiceras.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *