Svenska Spel snart med eget nätcasino

Svenska Spel har planer på att lansera ett nätcasino i syfte att erbjuda ett alternativ till utländska nätcasinon som riktar sig till svenska spelare. Det första steget har tagits i och med att Svenska Spel har lämnat en skrivelse till regeringen. I skrivande stund (februari 2015) har ärendet inte tagits upp till behandling, men det är något som förväntas ske under våren.

Möjlig lansering under 2016
Processen att bygga ett nätcasino kan vara en utdragen historia och när staten är inblandad tar processen förmodligen ännu mer tid i anspråk än vad som skulle gälla för ett privatägt casino. Vad gäller Svenska Spels ansökan ska den först processas av de folkvalda och sedan ska Lotteriinspektionen göra en granskning. Vi kan svårligen se att Svenska Spels nätcasino kan lanseras före sent under 2016.

Varför Svenska Spel Casino?
Ledningen för Svenska Spel, och därmed också ägaren (staten), ser med oro på utvecklingen inom casino på nätet. En oro som är uttalad är att man ser att risken för spelberoende och spelmissbruk ökar när casinospel online blir mer utbrett. Ett annat orosmoment är självklart också att statens intäkter från spel om pengar minskar i takt med att fler och fler spelare väljer bort det statliga alternativet för att i stället spela på utländska spelbolag och casinon.

Syftet med att starta ett eget nätcasino är alltså tvådelat. För det första vill man kunna erbjuda spelarna en lite tryggare och lite säkrare upplevelse av casino på nätet och för det andra vill man förhindra att spelarnas pengar går till utländska aktörer.

I den ansökan Svenska Spel har lämnat till regeringen framgår att planen är att skapa ett nätcasino helt fritt från incitament, i form av exempelvis välkomsterbjudanden. Man kan argumentera för att det är just incitamenten som gör att det är så många som spelar online hos utländska aktörer, så denna plan från Svenska Spels ledning kanske måste revideras i framtiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *