Unik dom om folkrättsbrott i Sverige

1994 rasade ett inbördeskrig i den afrikanska staten Rwanda. Konflikten spillde även över på grannlandet Uganda och även flera andra stater i närområdet var inblandade på ett eller annat sätt. Efter kriget var det ett antal tidigare rwandier som sökte sig till Sverige för att söka asyl. En av dessa numera svenska medborgare har nu dömts i svensk domstol för folkmord och grovt folkrättsbrott. Det är minst sagt en unik dom som följer av en unik rättegång. För första gången har nämligen en svensk domstol prövat ett fall om folkmord i en annan stat.

Domen i det så kallade Rwandamålet kom den 20 juni. Den åtalade fälldes för brotten folkmord och grovt folkrättsbrott, mer specifikt mord, försök till mord, anstiftan av mord samt människorov. Den åtalade har dömts till fängelse på livstid utifrån gärningarnas allvarliga karaktär.

Det sista är dock inte sagt i målet. Den åtalades advokat, Tomas Nilsson, menar att domen är helt uppåt väggarna. Han framför att domstolen har gjort det enkelt för sig genom att lita blint på muntlig bevisning och ögonblicksskildringar, och att det absolut krävs en mer noggrann prövning av vad som egentligen är fakta i fallet. Tomas Nilsson avser därför att överklaga tingsrättens beslut till hovrätten.

Väl i hovrätten finns alla chanser till en annorlunda bedömning än den som tingsrätten har gjort. Det är nästan mer regel än undantag att hovrätten gör åtminstone vissa ändringar i tingsrättens dom. Samtidigt finns alltid risken/möjligheten att hovrätten även gör en egen bedömning av de två punkter på vilka den åtalade har frikänts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *